Història: el lloc de l’Aranyó fou conquerit a mitjans del segle XI i s’incorporà al comtat d’Urgell. Al segle XIII consta sota domini dels Montsuar i més endavant passarà pels Alta-riba, Burguès i Agulló (família que al segle XVI el transforma en castell – palau).

Al segle XIX la propietat del castell és adquirida per la família Pedrolo, de Cervera (l’any 1918 hi neix l’escriptor Manuel de Pedrolo), que el vendran al segle XX, data a partir de la qual ha tingut una gran varietat de propietaris i habitants.

Descripció: el castell segueix la fórmula constructiva habitual en el gòtic català de nucli massís amb torre adossada a un lateral, sense pati central. Té planta quadrangular, carreus ben escairats, base atalussada, cos prismàtic i massisses façanes. L’escassetat d’obertures li donen un caràcter especialment militar. La façana principal té un gran portal adovellat alçat del nivell de terra, amb escut d’armes a la llinda central, i es remata per una galeria d’arquets.

El caràcter militar del castell es realça a l’interior, on no s’observa la diferència entre llocs destinats a la família del servei i les estances del senyor.