Història: L’any 1031, apareix per primera vegada el lloc d’Ivorra i al segle XII apareix el llinatge dels Ivorra, castlans de la fortalesa. Al segle XIV es documenta vinculat al comtat de Cardona i al segle XVII, s’integra dins la vegueria de Cervera.


Descripció: D’aquesta fortalesa resten dos elements constructius: la cisterna i la torre de l’homenatge. L’antiga cisterna es localitza sota la Plaça Major i és visitable. Datable del segle XIII i fou arranjada entre 1992 i 1993. Té una planta rectangular, coberta amb volta de quart d’esfera, i s’hi accedia per una obertura quadrada al mig. La torre de l’homenatge presenta un encofrat que permet datarla cap a l’any 1000. És de planta rodona i té una alçada actual de 20 metres. La porta d’accés es troba a uns 4 metres d’alçada i comunica amb un espai que fa uns anys es va aprofitar com a presó municipal.