Història: les primeres referències del castell és dota els dominis dels Anglesola, l’any 1306. Al segle XV passa als Sacirera, que el reformaran completament fins assolir l’aparença actual. Més endavant, passa a mans dels Alta-riba i els Moixó, fins que al segle XXI és adquirit per la família Cos, de l’Aranyó.

Descripció: el castell-palau de Montcortés és un edifici renaixentista de planta rectangular que parteix de les formes habituals de l’època gòtica (nucli massís amb torre) per combinar els elements defensius i de control amb elements sumptuaris i de confortabilitat.

L’estructura és d’argamassa i pedra. Les seves façanes es conceben a partir d’un eix de simetria i es rematen per una coberta a quatre pendents sobre una galeria d’arquets. Presenten espitlleres amb tronera i mènsules que sostenien uns matacans avui perduts. L’accés es fa per la façana de llevant, amb gran porta d’arc de mig punt adovellat, protegida verticalment per una garita. Destaquen els finestrals ornats i el ràfec format per rajoles ceràmiques, d’influència mudèjar.

A l’interior es diferencien els espais destinats al servei i la vigilància del castell, dels espais destinats a habitatge dels senyors.