Història: el primer senyor de Portell va ésser Bonfill, vers l’any 1028, vassall del comtat de Berga. A finals del mateix segle, el castell passa a mans de Santa Maria de Solsona i s’hi manté, integrat dins de la vegueria de Cervera, fins l’abolició dels senyorius al segle XIX. La tradició hi situa el naixement miraculós de Sant Ramon Nonat.


Descripció: la torre de planta circular de Portell, que s’alçava al centre d’un castell desaparegut, és un exemples prototípics de torre romànica. Els carreus del seu aparell no són gaire grans, poc treballats i lligats amb morter, cosa que permet datar-la prop de l’any 1000. Avui només se’n conserva la part inferior, amb un diàmetre de 6 metres i una alçada de 4 metres. La recent restauració tot i aturar-ne la degradació, potser hi ha esmerçat massa ciment a l’hora de rejuntar-ne els carreus.