Història: l’any 1065 documentem per primer cop el castell de “Sancti Guilelmi”, però fins la segona meitat del segle XII no s’anomena la nissaga dels Santguim com a castlans del lloc, dins el terme del castell del Llor i domini dels comtes d’Urgell. La història sobre el lloc es força desconeguda i es confon amb la de Sant Guim de la Rabassa. Des del segle XVIII consta sota el senyoriu dels marquesos de Santa Maria de Barberà.


Descripció: a dia d’avui, no resta cap vestigi de la primitiva fortalesa, però al lloc del seu més probable emplaçament s’alça un gran casal senyorial del segle XVI. Murs atalussats, fets amb carreus llargs i ben tallats, i d’escasses obertures li donen una aparença robusta de fortalesa medievals. El casal està dividit verticalment en diversos habitatges particulars que han desfigurat en bona part les estructures originals; tanca el nucli pel seu costat nord i hi dóna accés a través d’un estret passadís, que constitueix un dels tres antics portals de la vila.