Història: la primera referència data de l’any 1103, quan Berenguer de Puigverd hi tenia la castlania, dins el comtat de Berga. Al segle XII consta en mans de la la nissaga dels Vergós i a finals del segle XIII en mans dels Oluja, descendents seus.

Al segle XV el lloc es troba dins de la vegueria de Cervera. Entre els segles XVI a XVIII està sota domini de la família Meca, que el reformen fins a donar-li la fisonomia actual de gran casal i alcen l’església parroquial de Santa Magdalena annexa.

A partir de 1866 el castell passa a mans dels Sabater, marquesos de Campmany, mantingueren la propietat fins l’extinció del règim senyorial. Avui és de propietat municipal.


Descripció: el conjunt format pel castell, l’església i la rectoria ofereixen l’aspecte d’un gran casal senyorial, adquirit amb la important reforma feta entre els segles XVI i XVII, que en va fer desaparèixer les traces romàniques. Consta de planta baixa i dos pisos, amb una teulada asimètrica a dues vessants, recentment restaurada.

El seu interior està essent reconstruït des de l’estat de ruïna per part de l’Ajuntament d’Estaràs, que hi projecta l’obertura al públic d’un centre cultural.