Plaça assegurada?

Home / Plaça assegurada?

Si opteu per fer la PRE-INSCRIPCIÓ, tindreu la plaça assegurada, però haureu de fer el pagament: els federats, a partir del dia 16 de gener de 2017; i els NO federats a partir del 23 de gener de 2017.

Vols contactar?

Escriu el que creguis oportú...